0 Ploubuter Park home 0 text 0 HolySpirit blog 0 catalogue 0 prezi 0 koronczi.hu 0 thanks 0
talált faj OpenAir installations sarj talált jelenség 100 talált egyed a kiállítás
   
     
 
Captivaspiritus Laboratis Captivaspiritus Generalis Prosaicus Habitatiospiritus Aquaticus Spiritus Agresti Ventuspiritus Ferus Paratusspiritus Manuatum Compastus Viridi Potestaspiritus Spiriturus Auxi

Captivaspiritus
Laboratis

Captivaspiritus
Generalis

Prosaicus
Habitatiospiritus

Aquaticus
Spiritus Agresti

Ventuspiritus
Ferus

Paratusspiritus
Manuatum

Compastus
Viridia

Potestaspiritus

Spiriturus
Auxi

A ~ a legjobban dolgoztatható és legkönnyebben hasznos munkára bírható faj. Fő megjelenési területei a mezőgazdasági termőterületek, de városokban is szívesen látják más fajok távoltartása céljából. Befogott és tenyésztett példányait is hasznosítják, melyek jól megférnek egymás mellett ugyanabban a csoportban.

A nyitott, szabad területeket kedveli, ahol már messziről könnyen észreveszi ellenségeit. Kiálló, kampószerű részeken telepszik meg, melyek nem akadályozzák a gyors és rendezetlen szabad mozgásban. Az ember számára nagyon hasznos munkát végez, távol tartja a kiskertek rablóit.

A ~ a csapdába esett lelkek haszontalan egyedeinek csoportját alkotja. Többnyire kelepcébe szorulva, illetve valamilyen hegyes tárgyon fennakadva és örökre megbénulva találhatunk rájuk. Korábban szabad életmódot folytattak, lendületes, féktelen mozgásuk következtében estek rabságba.

A felfedezett példányok többnyire már komoly sérülésekkel rendelkeznek, kevés az épségben megfigyelhető közöttük. Mozgásuk a közvetlen környezetük, a fogságban tartó objektum által szinte teljesen meghatározott. Az ember nem szívesen tűri a környezetében, ha teheti, azonnal eltávolítja őket. Így többnyire a városok peremrészein érzik jól magukat, leggyakrabban bevásárlóközpontok környékén, parkolókban, ipari negyedekben fordulnak elő.

A ~ a hétköznapi városi környezet leggyakoribb vendége. Egyes példányok és csapatokban keringő csoportok is könnyen megfigyelhetők. Az ember közelségét jól tűrik, sokszor úgy tűnhet, hogy kifejezetten keresik az ember (főleg a gyerekek) társaságát.

Gyakoriságát nagymértékben befolyásolja a környezetvédelmi törvények elszaporodása.  Egy pár évvel ezelőtt megjelent adónem megtizedelte a populáció egyedeinek számát. De ma is gyakran találkozhatunk velük lakóházak, parkolók, bevásárlóközpontok környékén. Barátságos tulajdonságai ellenére az ember nem nagyon kedveli, fő ellensége a lokálpatrióta.

Az ~ legfőképpen kisebb tengerekben, meleg vizű öblökben él, óceánokban csak nagyon ritkán fordul elő. Vannak édesvízi alfajai is, melyek a kontinens nagyobb vízhozamú folyóiban és a tavakban fordulnak elő. Kisebb számban az alföldek lassú folyású vizeiben is képviseltetik magukat. Az aszályos időszakok nagyon alacsony vízállása veszélyezteti a fennmaradásukat, természetes életterük folyamatosan szűkül.

A mozgáshoz napfényre és lassú hullámzásra van szükségük, a vízfelszínhez közel érzik a legjobban magukat. A helyváltoztatáshoz igyekeznek felhasználni a nagyobb testű élőlények és hajók által keltett örvényléseket, ezért a nagyobb testű halak társaságát is kedvelik. Elszaporodásukat a hajóforgalom növekedése segíti, elsősorban a nagyobb forgalmú kikötőhelyek közelében szokták megfigyelni.

A ~ a szabadon élő lelkek vad, természeti környezetben fellehető csoportját alkotja. Képviselői a legszebb, legegészségesebb példányok, sérüléseket csak ritkán lehet felfedezni rajtuk. Mozgásuk sokszor lassú és egyenletes, könnyen válnak a metafizikus szemlélődés tárgyává, másszor viszont vad és energikus. Nagy távolságok megtételére is képesek, az időjárás változó körülményeit jól viselik. Ép és egészséges példányokat is könnyű megfigyelni, bár többnyire csak rövid időre, mert az ember társaságát nem szívlelik.

Belőlük származik a Captivaspiritus Laboratis is, mely egyedei a ~ fogságba esett példányaiból alakulnak át.

A ~ egy mesterségesen előállított csoportot alkot. Az ember készíti és gondozza őket. Többnyire esztétikai szempontok alapján készülnek, de praktikus céloknak is meg kell felelniük. Nevüket többnyire a tenyésztés alapját képező tárgyról és a tárgy elhelyezkedésének körülményeiről kapják. Életterük szabályozott, jól behatárolható. Ennek következtében nagyon jól megfigyelhető és tanulmányozható csoportról van szó. Tenyésztésük elsődleges célja pont e megfigyelések könnyen hozzáférhetősége.

Elszabadult, a tenyésztés helyszínéről megszökött egyedeik már nem tekinthetők a fajhoz tartozóknak.

A ~ egy csoportosan élő faj. Kizárólag egymás társaságában figyelhetők meg, többnyire természetes környezetben. Az ember és az ember által tenyésztett állatok közelségét kedveli, azokkal jó barátságban él.

Mozgása lassú és más fajokhoz képest sokkal kiszámíthatóbb. Más állatokkal való közelsége ellenére nem szolgál egyetlen más faj táplálékául sem. A csoportszerveződés viszonylag magas szintjén állnak, jól megfigyelhetők a csoportokat összetartó hierarchiák rendszere. Önálló egyedeit ritkán látjuk, illetve könnyen összekeverhetők a Ventuspiritus Ferus lustább példányaival.

A ~ az ember által kifejezetten kísérletezési céllal tenyésztett faj. Elsősorban a mozgásuk megfigyelése és törvényszerűségeinek tanulmányozása a cél. Igénytelen, könnyen tartható szelíd csoport. Kezdetleges eszközökkel is idomíthatók, egyszerűbb munkára jól alkalmazhatók. Nem túl kitartóak, inkább rövid távú feladatokra lehet igénybe venni őket. Hosszabb munkavégzés esetén könnyen elszabadulnak, de ezek az egyedek többnyire csak pár percig maradnak életben. Tenyésztett fajról lévén szó, a szabad életre teljesen alkalmatlanok.

Ragaszkodó életmódot folytatnak, csak az ember testének közelében láthatjuk őket. Barátságos jellemük, színes megjelenésük ellenére bizonyos esetekben a gyerekekre veszélyt jelentenek, ezért a felnőttek óva intik utódaikat a túl közeli kapcsolat létesítésétől.

A ~ egy bőségesen szaporodó, nagy kolóniákban élő faj. Elsősorban bokrokon és fákon telepszik meg, ahol nagyobb csoportok is kialakulnak. Rövid szabad szárnyalás után teljes élettartamuk alatt helyhez kötötten élnek. A Captivaspiritus Generalis közeli rokona, azoknak telepes változatát képezi. A csoportokba fejlődő egyedek sokszor látszólagos mintázatokat adnak ki, de ezekben még nem sikerült semmilyen törvényszerűséget felfedezni. A felületes szemlélő számára a gazdanövény termésének vagy virágának is tűnhetnek.

Mozgásuk jellegzetes, rokonaikkal ellentétben nem a teljes felületük vesz részt benne. Erősségük a csoportba fejlődés, a legkülönfélébb külsejű egyedek is vonzzák egymást. Méretükben jelentős különbségek lehetnek, többméteres példányokról is születtek már feljegyzések. Elterjedésük és számuk sokkal nagyobb, mint azt korábban gondolták.

   
         
   

copyright: Koronczi