Dal a meghiúsuláshoz

55. Velencei Képzőművészeti Biennále
A magyar pavilon kurátori megbízatására benyújtott pályázat

Dal a meghiúsuláshoz
Song for Miscarriage
Canto per saltare

Kurátor: Frazon Zsófia
Művész: Koronczi Endre

 

Az 55. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennále magyar pavilonjába tervezett Dal a meghiúsuláshoz című munka a műalkotások és a művészeti projektek meghiúsulásának személyes okait és tapasztalatait, ezek komplex társadalmi összefüggéseit vizsgálja. Bár a kiindulópontot személyes tapasztalatok jelentik, a terv ambíciója azonban egy olyan komplex alkotás létrehozása, amely az okokat és a körülményeket nemcsak feltárja, összegyűjti és elrendezi, hanem általánosabb szintre is emeli, továbbá a kívülállók számára is érthető formában reprezentálja. Ennek megfelelően a terv két tartalmi egysége térben is elkülönül egymástól. A pavilon teremsorában látható maga a 'mű': egy fizikai érzékelésre, asszociációra épített, hangolt szélinstalláció, ami a szél erejével, hangjával, a szél-metafora asszociációs hálójával a meghiúsulás személyes, emocionális szintjét eleveníti meg; míg az átriumban elhelyezett videómunka, a meghiúsulások gyűjteménye, a meg-nem-valósulás hiány-archívuma a téma hely- és kultúraspecifikus megközelítését és tágabb értelmezését adja.

 

The proposed project for the 55th Venice Biennale, Song for Miscarriage, examines the personal experiences and reasons for not completing a work of art or an artistic project. It also wishes to place this phenomenon into a complex social context. Although the starting point is the individual experience, this project will also create a complex work of art, which does not only reveal, collect and arrange the causes and circumstances, but it also elevates them to a more general level, and displays them for the visitors in a comprehensible, meaningful way. According to this, the plan is comprised of two units. h e room section of the pavilion will house the 'work of art' itself: a wind installation based on physical perception, association, which, with the help of the sound and strength of the wind, using the wind metaphor’s association network, creates the personal and emotional levels of miscarriage and incompletion. In the atrium a video project is displayed, a collection of miscarriage, the archive of lack, which offers a culture speci?c approach to as well as a wider interpretation of the topic.

 

A beadott pályázat eredeti változata

view
 

ISSUE publication

view
 

A pályázati kiírás

view
 
 
 

A pályázat eredménye 2012. december 20-án megszületett.

 

2012. december 27.

A dal a meghiúsuláshoz terv makettjének megsemmisülése